Вітаємо зі здобуттям нового вченого звання!!!

26 вересня 2020 року, ЗТУ Красілов Андрій Дмитрович на засіданні спеціалізованої вченої ради
К 55.053.03 у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренко успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня Кандидат педагогічних наук за темою: «Розвиток кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту на засадах диференційованого підходу». Науковий керівник – Рибалко Петро Федорович, кандидат педагогічних наук, доцент.

Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.